NOVOSADSKO KONTRIRANJE: Štrand ili divlje plaže?

NOVOSADSKO KONTRIRANJE: Štrand ili divlje plaže?