Ko je kumovao nazivu "Srpska Atina"?

Ko je kumovao nazivu "Srpska Atina"?