Radivoje P. Stojković, direktor Jovine gimnazije: Lični primer i posvećenost su najjače karike u vaspitanju i obrazovanju

Radivoje P. Stojković, direktor Jovine gimnazije: Lični primer i…

Univerzitet u Novom Sadu prema akademskom kvalitetu na drugom mestu u Srbiji

Univerzitet u Novom Sadu prema akademskom kvalitetu na drugom mestu u…

Dualna nastava samo u trogodišnjim školama

Dualna nastava samo u trogodišnjim školama

TREND 2016: Kvalitetno obrazovanje značajno za svaku državu

TREND 2016: Kvalitetno obrazovanje značajno za svaku državu