GSP: Linija broj 12 menja trasu od 25. do 29. novembra

GSP: Linija broj 12 menja trasu od 25. do 29. novembra