GSP: Linije broj 3 i 13 privremeno menjaju trasu

GSP: Linije broj 3 i 13 privremeno menjaju trasu

Linije broj 3 i 13 tokom vikenda privremeno menjaju trasu

Linije broj 3 i 13 tokom vikenda privremeno menjaju trasu

GSP: Linije 3 i 13 privremeno menjaju trasu

GSP: Linije 3 i 13 privremeno menjaju trasu

Exit menja trasu autobuskih linija koje prolaze kroz Petrovaradin

Exit menja trasu autobuskih linija koje prolaze kroz Petrovaradin

Radovi menjaju trasu autobuske linije broj 3

Radovi menjaju trasu autobuske linije broj 3

Izmena trase na linijama 3, 5, 7A, 7B, 10, 14, 18A, 18B, 41, 42 i 43

Izmena trase na linijama 3, 5, 7A, 7B, 10, 14, 18A, 18B, 41, 42 i 43

JGSP "Novi Sad": Privremena izmena trase na linijama 3 i 8

JGSP "Novi Sad": Privremena izmena trase na linijama 3 i 8