Novi krug konkursa za podršku omladinskim idejama "Lokomotiva"

Novi krug konkursa za podršku omladinskim idejama "Lokomotiva"

Da li se popravlja položaj mladih u Novom Sadu?

Da li se popravlja položaj mladih u Novom Sadu?