Aleksandar Reljić, novinar: Kako god da se završe, protesti ostavljaju ozbiljan ožiljak onima koji misle da će još dugo da caruju

Aleksandar Reljić, novinar: Kako god da se završe, protesti…

Marina Fratucan: Novinari su danas, u velikom broju slučajeva, držači mikrofona ili PR posrednici određenih stranaka

Marina Fratucan: Novinari su danas, u velikom broju slučajeva,…

Marina Fratucan: RTV postao produžena ruka SNS

Marina Fratucan: RTV postao produžena ruka SNS

"Letnja šema" RTV: Emisija Marine Fratucan skinuta s programa

"Letnja šema" RTV: Emisija Marine Fratucan skinuta s programa