Aleksandar Radukin, agencija Homepage: Pričom se ništa ne postiže, ljude možeš motivisati jedino delima

Aleksandar Radukin, agencija Homepage: Pričom se ništa ne postiže,…

Cveta Majtanović: Uvek spremna na nove izazove

Cveta Majtanović: Uvek spremna na nove izazove

Webiz poslovna edukacija

Webiz poslovna edukacija