EPS: U objektima grupnog stanovanja nije potrebno da građani sami očitavaju brojila

EPS: U objektima grupnog stanovanja nije potrebno da građani sami…