Deseto takmičenje u besedništvu održano na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u NS

Deseto takmičenje u besedništvu održano na Pravnom fakultetu za…

FOTO: Održano finale takmičenja "FIMEK nagrađuje znanje" tradicionalno

FOTO: Održano finale takmičenja "FIMEK nagrađuje znanje" tradicionalno