Nacionalne penzije za Biljanu Krstić, Slavka Štimca, Aleksandra Berčeka…

Nacionalne penzije za Biljanu Krstić, Slavka Štimca, Aleksandra…

Kandidati za nacionalnu penziju: Siniša Kovačević, Vida Ognjenović, Irena Tot, Rade Jorović...

Kandidati za nacionalnu penziju: Siniša Kovačević, Vida…

Sindikat predložio nacionalnu penziju za majke sa troje dece i 15 godina staža

Sindikat predložio nacionalnu penziju za majke sa troje dece i 15…

Nacionalne penzije dobili Bogan Diklić, Voja Brajović, Lazar Ristovski, Bora Đorđević, Maja Odžaklijevska...

Nacionalne penzije dobili Bogan Diklić, Voja Brajović, Lazar…