Dr Dejan Vukobratović: 5G sistem prekretnica u mobilnoj telekomunikaciji

Dr Dejan Vukobratović: 5G sistem prekretnica u mobilnoj…

Dr Nebojša Andrić: Regeneracijom tkiva do smanjenja potrebe za transplantacijom

Dr Nebojša Andrić: Regeneracijom tkiva do smanjenja potrebe za…

Noć istraživača u Novom Sadu

Noć istraživača u Novom Sadu