Poništen konkurs za direktora u Karlovačkoj gimnaziji

Poništen konkurs za direktora u Karlovačkoj gimnaziji

Miodrag Koprivica novi generalni direktor RTV

Miodrag Koprivica novi generalni direktor RTV

Visoka poslovna škola: Patrik Drid sprečen da uđe u kancelariju

Visoka poslovna škola: Patrik Drid sprečen da uđe u kancelariju