Obezbeđen novac za radove u gradskim i prigradskim školama

Obezbeđen novac za radove u gradskim i prigradskim školama