Parkiranje za vreme 87. Međunarodnog poljoprivrednog sajma

Parkiranje za vreme 87. Međunarodnog poljoprivrednog sajma

SAJMIŠTE: Organizacija parkinga za vreme trajanja LORIST-a

SAJMIŠTE: Organizacija parkinga za vreme trajanja LORIST-a