NOVOSADSKO KONTRIRANJE: PARTIZANI VS ČETNICI

NOVOSADSKO KONTRIRANJE: PARTIZANI VS ČETNICI

DELA PROTKANA HRABROŠĆU:  Preminula Ida Sabo, najstarija partizanka

DELA PROTKANA HRABROŠĆU: Preminula Ida Sabo, najstarija partizanka

VANDALIZAM: Oskrnavljen spomenik borcima Radničkog bataljona na Kadinjači

VANDALIZAM: Oskrnavljen spomenik borcima Radničkog bataljona na…

Oslobođenje Novog Sada: Sećanje partizana koji je razvio zastavu na Gradskoj kući

Oslobođenje Novog Sada: Sećanje partizana koji je razvio zastavu na…