Visoka poslovna škola: Jelena Damnjanović Simić novi v.d. direktora

Visoka poslovna škola: Jelena Damnjanović Simić novi v.d. direktora

Visoka poslovna škola: Patrik Drid sprečen da uđe u kancelariju

Visoka poslovna škola: Patrik Drid sprečen da uđe u kancelariju

Viša poslovna škola: Novi VD direktor obio bravu i preuzeo dužnost

Viša poslovna škola: Novi VD direktor obio bravu i preuzeo dužnost