Odliv radnika negativno će uticati na penzioni sistem u Srbiji

Odliv radnika negativno će uticati na penzioni sistem u Srbiji

STATISTIKA: Polovina penzionera u Srbiji izdržava i decu i unuke

STATISTIKA: Polovina penzionera u Srbiji izdržava i decu i unuke

Novi uslovi za odlazak žena u penziju

Novi uslovi za odlazak žena u penziju

FOND PIO: Novi uslovi za odlazak u penziju od 1. januara

FOND PIO: Novi uslovi za odlazak u penziju od 1. januara

PROCENA SINDIKATA: Svakom trećem radniku kradu penziju

PROCENA SINDIKATA: Svakom trećem radniku kradu penziju