Šta su elektronske fakture i koje elemente obavezno treba da sadrže?

Šta su elektronske fakture i koje elemente obavezno treba da sadrže?