U planu razvoj lokalnog aerodroma "Čenej"

U planu razvoj lokalnog aerodroma "Čenej"