JEFTINO PARKIRANJE: Gradskom veću sveštenici važniji od profesora, lekara ...

JEFTINO PARKIRANJE: Gradskom veću sveštenici važniji od profesora,…