Naziv "kafa" ubuduće samo za onu bez dodataka

Naziv "kafa" ubuduće samo za onu bez dodataka