JGSP "Novi Sad" nabavlja osam autobusa na gas

JGSP "Novi Sad" nabavlja osam autobusa na gas