Da li znate kada je pošta stigla u Novi Sad?

Da li znate kada je pošta stigla u Novi Sad?