Da li znate koje su prve dve novosadske ulice?

Da li znate koje su prve dve novosadske ulice?