Prvi kondukter u novosadskom tramvaju & prvi tramvajski dani

Prvi kondukter u novosadskom tramvaju & prvi tramvajski dani