Marina Fratucan: Novinari su danas, u velikom broju slučajeva, držači mikrofona ili PR posrednici određenih stranaka

Marina Fratucan: Novinari su danas, u velikom broju slučajeva,…

"Letnja šema" RTV: Emisija Marine Fratucan skinuta s programa

"Letnja šema" RTV: Emisija Marine Fratucan skinuta s programa