Besplatni pregledi na Sajmu za penzionere

Besplatni pregledi na Sajmu za penzionere

Službe Doma zdravlja na raspolaganju Novosađanima i na Sajmu za penzionere

Službe Doma zdravlja na raspolaganju Novosađanima i na Sajmu za…