Novi Sad dobio solarno javno osvetljenje

Novi Sad dobio solarno javno osvetljenje

Novi Sad dobija stotinu svetiljki na solarnu energiju

Novi Sad dobija stotinu svetiljki na solarnu energiju