Koje promene će se desiti u vašem organizmu ako prestanete da jedete hleb?

Koje promene će se desiti u vašem organizmu ako prestanete da jedete…