Gradiće se još 220 stanova za stambeno neobezbeđene Novosađane

Gradiće se još 220 stanova za stambeno neobezbeđene Novosađane

Anketom do projekta za bolju izolaciju objekata

Anketom do projekta za bolju izolaciju objekata