U privatne staračke domove uskoro i o trošku države

U privatne staračke domove uskoro i o trošku države

FOTO: Pola veka "Kozare", kluba za starija i odrasla lica

FOTO: Pola veka "Kozare", kluba za starija i odrasla lica