FOTO: Pola veka "Kozare", kluba za starija i odrasla lica

FOTO: Pola veka "Kozare", kluba za starija i odrasla lica