Novosadskom policajcu Grandiću završeno suđenje za pokušaj ubistva

Novosadskom policajcu Grandiću završeno suđenje za pokušaj ubistva

Odloženo suđenje policajcu optuženom za pokušaj ubistva u Daničićevoj

Odloženo suđenje policajcu optuženom za pokušaj ubistva u Daničićevoj