Uskoro tableti sa znakovnim jezikom u svim sudovima u Srbiji

Uskoro tableti sa znakovnim jezikom u svim sudovima u Srbiji