FOTO: Novi Sad dobio trg u Dortmundu

FOTO: Novi Sad dobio trg u Dortmundu

GRADOVI POBRATIMI: Novi Sad dobija trg u Dortmundu

GRADOVI POBRATIMI: Novi Sad dobija trg u Dortmundu