Turistička organizacija Grada Novog Sada dobila prestižnu nagradu "Turistički cvet"

Turistička organizacija Grada Novog Sada dobila prestižnu nagradu…