Ovih 350 „ljubimaca“ lutalo bi ulicama, a od grada za 12 godina ni banke

Ovih 350 „ljubimaca“ lutalo bi ulicama, a od grada za 12 godina ni…