Srđan Kružević postavljen za direktora "Voda Vojvodine"

Srđan Kružević postavljen za direktora "Voda Vojvodine"

Poništen konkurs za direktora u Karlovačkoj gimnaziji

Poništen konkurs za direktora u Karlovačkoj gimnaziji

Miodrag Koprivica novi generalni direktor RTV

Miodrag Koprivica novi generalni direktor RTV

Visoka poslovna škola: Jelena Damnjanović Simić novi v.d. direktora

Visoka poslovna škola: Jelena Damnjanović Simić novi v.d. direktora