U  Srbiji u prošloj godini 28 žena ubijeno od strane partnera

U Srbiji u prošloj godini 28 žena ubijeno od strane partnera

PORODIČNO NASILJE: Od početka godine u Srbiji je ubijeno 28 žena

PORODIČNO NASILJE: Od početka godine u Srbiji je ubijeno 28 žena

Novo krvoproliće: Da li su neke žene morale da izgube glavu, da bi se druge spasile?

Novo krvoproliće: Da li su neke žene morale da izgube glavu, da bi…