GRADSKA KUĆA: Obeleženo 100 godina od osnivanja Organizacije rezervnih vojnih starešina

GRADSKA KUĆA: Obeleženo 100 godina od osnivanja Organizacije…

VULIN: Poslato 600 poziva za obuku rezervnog sastava vojske

VULIN: Poslato 600 poziva za obuku rezervnog sastava vojske