Više od trećine zdravstvenih radnika u Srbiji puši

Više od trećine zdravstvenih radnika u Srbiji puši

Štetnost pasivnog pušenja godinama preuveličavana

Štetnost pasivnog pušenja godinama preuveličavana

Vlada ne razmatra potpunu zabranu pušenja

Vlada ne razmatra potpunu zabranu pušenja