Više od trećine zdravstvenih radnika u Srbiji puši

Više od trećine zdravstvenih radnika u Srbiji puši

U pripremi zakon o potpunoj zabrani pušenja na javnim mestima

U pripremi zakon o potpunoj zabrani pušenja na javnim mestima

Treba li nepušačima omogućiti duže pauze i odmore?

Treba li nepušačima omogućiti duže pauze i odmore?

Štetnost pasivnog pušenja godinama preuveličavana

Štetnost pasivnog pušenja godinama preuveličavana

Vlada ne razmatra potpunu zabranu pušenja

Vlada ne razmatra potpunu zabranu pušenja