Dekretom će biti upisane u katastar sve kuće podignute do 2015. godine

Dekretom će biti upisane u katastar sve kuće podignute do 2015. godine