JKP "Čistoća" angažuje čuvare uličnih kontejnera

JKP "Čistoća" angažuje čuvare uličnih kontejnera

APEL IZ "ČISTOĆE": Ne ubacujte žar u kontejnere

APEL IZ "ČISTOĆE": Ne ubacujte žar u kontejnere