Da li pripadate kategoriji onih koji najviše psuju?

Da li pripadate kategoriji onih koji najviše psuju?

New Now Dictionary

New Now Dictionary