Dr Daniela Đurović Koprivica: Elektronski senzori za preciznu izradu zubnih nadoknada

Dr Daniela Đurović Koprivica: Elektronski senzori za preciznu izradu zubnih nadoknada

Pred "Evropsku noć istraživača 2018" razgovaramo s profesoricom na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i članicom istraživačkog tima za analizu okluzije.


- Istraživački tim će promovisati nauku, značaj multidisciplinarnog pristupa istraživanju. Prikazaćemo analizu okluzalnih opterećenja primenom elektronskih senzora sa stomatološkog i tehničkog aspekta u in-vitro uslovima.
Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa zubima, međuzubnim odnosima, kao i problemima koji nastaju usled neadekvatnih odnosa i poremećene okluzije – najavljuje pred najveću manifestaciju promocije nauke dr Daniela Đurović Koprivica.


Zahvaljujući činjenici da se sve više i više oslanjamo na tehnološka dostignuća, kompleksnost sveta u kojem živimo dramatično je veća u poslednjih nekoliko decenija, a samim tim i složenost izazova i problema sa kojima se susrećemo. Na koji način prilazite rešavanju ovakvih problema u svojim istraživanjima?

- Ubrzan tehnološki razvoj kako medicinske tako i stomatološke opreme, dijagnostičkih i terapijskih sredstava, stomatolozima uveliko olakšava pristup svakom pojedinačnom kliničkom slučaju i zasigurno pojednostavljuje same terapijske procedure pružajući najbolja moguća rešenja. Savremena stomatologija, kao i medicina uopšte, podrazumeva upotrebu najmodernijih dijagnostičkih procedura, u cilju postizanja najboljih rezultata, planova terapije i prevencije neželjenih efekata. Kompjuterski vođena stomatologija je duboko zašla u pore stomatološkog društva, ali je kontinuirana edukacija, obuka i informisanje o najaktuelnijim dostignućima, neophodna kako bi se iskoristio maksimalni potencijal koji oni mogu da pruže. Kombinovanje konvencionalne i digitalne stomatologije je često najbolji mogući pristup i primena klasičnih metoda lečenja je nekada metoda izbora u cilju postizanja optimalnih rezultata. Najvažniji cilj jeste biti u korak sa napretkom, konstantno pratiti i pametno koristiti sve tehnološke novine u svim granama stomatologije sa ciljem pružanja najboljih mogućih kako funkcionalnih tako i estetskih rešenja.Zdravlje usne duplje i zuba ima šire implikacije na čitav organizam. Zbog čega je sve važno da vodimo računa o zdravlju zuba?

- Oralno zdravlje, odnosno zdravlje usta i zuba ima veliki uticaj na opšte zdravlje, a pre svega na bitne fiziološke funkcije organizma kao što su žvakanje, gutanje, govor i spavanje. Podaci iz Instituta za javno zdravlje Srbije ukazuju da samo 8,3 odsto stanovnika starijih od 25 godina ima sve svoje zube, a najviši procenat onih koji ih redovno peru (73%) jesu u dobi od 15. do 24. godine. Odgovarajuća oralna higijena usta i zuba, kao i redovne posete stomatologu u cilju prevencije oboljenja su prva karika u dugom lancu održavanja zdravih usta i zuba. Uravnoteženi odnosi između gornjeg i donjeg zubnog niza, odnosno tzv. fiziološki optimalna okluzija je jedan od najbitnijih faktora dobrog oralnog zdravlja. Da bi okluzija bila odgovarajuća i imala stimulativni uticaj na ostale strukture orofacijalnog sistema, zubi pre svega moraju biti zdravi ili morfološki, parodontološki ili protetički adekvatno sanirani. Svaki nesaniran prevremeni i neadekvatan kontakt između zuba gornje i donje vilice može biti uzrok oboljenja parodoncijuma opterećenog zuba, što konsekutivno može da se odrazi i na ceo orofacijalni sistem, povećavajući rizik od nastanka raznih anatomskih i funkcionalnih oštećenja. Princip svake rekonstruktivne terapije okluzije jeste da restaurirani zubi preuzmu potpuno funkcionalno opterećenje prilikom mastikacije, kao i prirodni zubi. S obzirom na to, analiza okluzalnih kontakata je metoda koja se široko upotrebljava u svakodnevnoj stomatološkoj praksi, prilikom konzervativne, protetičke i ortodontske rehabilitacije zuba, ali isto tako i tokom funkcionalne analize okluzije prilikom dijagnostike i terapije disfunkcije.

 U srbiji samo 8,3 odsto stanovnika starijih od 25 godina ima sve svoje zube


Kakvu primenu nalaze električni senzori u stomatologiji?

- Klinička primena artikulacionih hartija kao okluzalnih indikatora koji se najšire primenjuju prilikom analize okluzije, podrazumeva i oslanja se na subjektivnu procenu terapeuta o adekvatnosti i prihvatljivosti postojećih kontakata za svaki pojedinačni slučaj. Usled specifičnosti i velikog senzibiliteta prirodnih zuba po pitanju taktilne osetljivosti na strano telo, okluzalni markeri bi trebalo da budu što tanji (8µ-20µ), a najčešće korišćene artikulacione hartije su debljine između 50µ i 100µ. Stoga, preporučuje se korišćenje okluzalnih markera koji pružaju precizniju detekciju okluzalnih kontakata, koji osim same lokalizacije kontaknih polja imaju mogućnost prikaza njihovog pojedinačnog vremena nastanka, kao i intenzitet sile koji svaki pojedinačni kontakt registruje. Primena električnih senzora nam omogućava da ostvarimo navedene zahteve. Rad sa sistemima koji u svom sastavu imaju elektronske senzore ima nekoliko nivoa: prikaz u stvarnom vremenu, snimanje, prikaz položaja registrovanih kontakata, prikaz ravnoteže okluzalnih kontakata, relativnih sila i centra sila, kao i prikaz za poređenje. Intenzitet i površina kontakata su prikazani su putem jednostavnih kontura u boji, od crvene, za najintenzivnije kontakte, do plave koja označava kontakte slabijeg intenziteta. Sistem je, osim softvera i senzora, opremnjen centralnom jedinicom i paralelnim ručnim konvertorom podataka, personalnim računarom i neophodnim kablovima koji povezuju sve komponente sa adapterom za struju. Ovaj sistem pruža i mogućnost prikaza prevremenih kontakata u trodimenzionalnom formatu pomoću obojenih stubića, gde crveno obojeni stubići ukazuju na lokaciju najintenzivnijeg kontakta u zubnom nizu.
Elektronski senzori imaju široku kliničku primenu u svetu i kod nas u analizi okluzije nakon protetičke, implantološke, parodontalne, konzervativne i ortodontske terapije i u toku reverzibilne okluzalne terapije temporomandibularnih disfunkcija.Na koji način očekujete da će vaša istraživanja u narednih 5 do 10 godina promeniti život običnog čoveka?

- Razvoj savremene stomatologije je u značajnoj meri povezan sa implementacijom naprednih tehničko-tehnoloških rešenja. Zahvaljujući, pre svega, razvoju u oblasti 3D digitalizacije, savremena stomatološka nauka je orijentisana na primenu 3D virtuelnih modela. Oni se koriste u planiranju terapije, ali i integraciji ovakvih modela sa rezultatima različitih analiza, kao što su dimenziona i strukturna analiza. Takođe, upotreba senzora predstavlja značajan korak u unapređenju precizne izrade zubnih nadoknada. Usled brže i jednostavnije primene, preciznosti registracije zubnih kontakata i brojnih drugih prednosti u poređenju sa kvalitativnim metodama analize okluzalnih kontakata, električni senzori predstavljaju veliki potencijal u dijagnozi i terapiji poremećaja okluzije. Zahvaljujući sve bržem unapređenju softverskih programa, omogućeno je da se u toku same registracije kontaknih tačaka prikaže i jačina i centar okluzalnih sila, kao i njihova putanja i vreme. Klinički značaj pri analizi okluzalnih kontakata predstavlja iilustraciju mesta prevremenih kontakata i distribuciju štetnih okluzalnih sila, kao i mogućnost uravnoteženja okluzije sprečavajući neželjene efekte interferentnih kontakata na strukture orofacijalnog sistema.

Oceni vest:
1
0

* Sva polja su obavezna

Pošalji fotografiju uz komentar (do 2MB)

Ovaj članak još uvek nije komentarisan