GRADSKI BUDŽET ZA 2018: "Restriktivan ali i socijalno odgovoran"

GRADSKI BUDŽET ZA 2018: "Restriktivan ali i socijalno odgovoran"

Iznos sredstava za 4,5% manji u odnosu na budžet za ovu godinu.

Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su Predlog odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu, Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2017. godinu, Predlog odluke o finansiranju obrade podataka u vezi sa posebnom naknadom za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada u 2018. godini i Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama. 

Najviše pažnje posvećeno je raspravi o Predlogu odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu. Članica Gradskog veća Aleksandra Radak je ukratko obrazložila ovaj Predlog odluke i rekla da se budžet utvrđuje u iznosu od 24.478.953.296,04 dinara i to iz sledećih izvora finansiranja: prihoda iz budžeta u iznosu od 18.580.509.674,00 dinara, iz sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, odnosno prihoda koje ustanove i organizacije osnovane od strane Grada Novog Sada, ostvaruju svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom, kao indirektni korisnici budžetskih sredstava u iznosu od 125.370.985,00 dinara, donacija od inostranih zemalja 8.253.000,00 dinara, donacija od međunarodnih organizacija 27.675.000,00 dinara, transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 1.015.671.158,00 dinara, primanja od prodaje nefinansijske imovine 715.500.000,00 dinara, primanja od domaćih zaduživanja 381.066.168,00 dinara, primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 325.000,00 dinara, finansijske pomoći EU u iznosu od 2.000.000,00 dinara, neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u planiranom iznosu od 3.605.639.349,55 dinara i od neutrošenih sredstava donacija iz ranijih godina u iznosu od 16.942.961,49 dinara.

Prema njenim rečima, u postupku izrade budžeta za narednu godinu, razmotreni su svi zahtevi korisnika, odnosno predlozi njihovih finansijskih planova, ali u datim okvirima za planiranje, koji su određeni Uputstvom Ministarstva finansija za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu i budžet Grada Novog Sada za 2018. godinu morao je da bude restriktivan, a to govori i iznos ukupno planiranih sredstava, koji je manji za 4,5% u odnosu na budžet za 2017. godinu.

Кako je Radak naglasila, Budžet jeste restriktivan, ali je i socijalno odgovoran, jer se nije odustalo ni od jednog vida, zakonom ustanovljenih, socijalnih davanja niti su zapostavljena izdvajanja za kulturu, obrazovanje i zdravstvo, dakle, za sve one oblasti koje su od neposrednog značaja za građane Novog Sada. Restriktivno planiranje potrošnje, ali do mere koja neće ugroziti izvršavanje obaveza i funkcionisanje korisnika u narednoj budžetskoj godini, zahteva i odgovorniju i umereniju potrošnju svih korisnika budžeta.

Predloženim budžetom za 2018. godinu, od ukupnog iznosa planiranih sredstava, 25,5% usmereno je u investicije, odnosno kapitalne rashode. Ukoliko se planiranim izdacima dodaju i sredstva planirana za kapitalne subvencije i kapitalne transfere ostalim nivoima vlasti, kapitalna potrošnja čini 33,5% ukupnog budžeta. Ovakva struktura planirane budžetske potrošnje za 2018. godinu jasno govori o naporu da se i u uslovima ograničenih sredstava obezbedi intenzivna investiciona aktivnost.

Svi predlozi odluka biće upućeni Skupštini Grada na dalje razmatranje i usvajanje.

Oceni vest:
0
2

* Sva polja su obavezna (Preostalo 500 karaktera)

Pošalji fotografiju uz komentar (do 2MB)

Ovaj članak još uvek nije komentarisan