Poznat budžet Grada za narednu godinu

Poznat budžet Grada za narednu godinu

Na sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su predlozi Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2016. godinu, Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2015. godinu, Odluke o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o otuđenju pokretnih stvari iz javne svojine Grada Novog Sada i Odluke o boravišnoj taksi.

Prema rečima članice Gradskog veća Aleksandre Radak, budžet Grada Novog Sada za 2016. godinu utvrđuje se u iznosu od 21 milijarde 756 miliona 190 hiljada 854 dinara, i to iz sledećih izvora: od prihoda iz budžeta u iznosu od 16. 153. 464. 364, 00 dinara, sopstvenih prihoda koje ustanove i organizacije osnovane od strane Grada, odnosno korisnici sa sopstvenim prihodima ostvaruju svojim aktivnostima, prodajom robe i vršenjem usluga u skladu sa zakonom kao indirektni korisnici budžetski sredstava u iznosu od 548. 152. 266, 00 dinara, transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 459. 440. 799, 00 dinara, primanja od prodaje nefinansijske imovine 2. 015. 644. 000, 00 dinara, primanja od domaćih zaduživanja 381. 066. 168, 00, od inostranih zaduživanja 266. 703. 746, 00, primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 312. 000, 00 dinara, finansijske pomoći EU u iznosu od 9. 144. 785, 00 i od neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u planiranom iznosu od 1. 922. 262. 726, 00 dinara.

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 21. 137. 222. 000, 00 dinara, a ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda, utvrđuju se u iznosu od 618. 968. 854, 00 dinara. Upoređujući strukturu, to jest iznose planiranih rashoda i izdataka iz sredstava budžeta za 2016. i 2015. godinu, proizilazi da su rashodi i izdaci koji se planiraju naredne godine manji u odnosu na ovogodišnji plan za 6, 3%. Isto važi i za rashode i izdatke iz dodatnih prihoda korisnika, koji su, takođe manji u 2016. U odnosu na 2015. godinu za 10, 6%.

Na današnjoj sednici Saveta, većinom glasova nisu prihvaćeni amandmani na Predlog odluke o budžetu Grada Novog Sada, koje su podneli odbornici i odbornice Demokratske stranke.

Oceni vest:
0
0

* Sva polja su obavezna

Pošalji fotografiju uz komentar (do 2MB)

Ovaj članak još uvek nije komentarisan