Radosne vesti iz Betanije: Rođene 53 bebe!

Radosne vesti iz Betanije: Rođene 53 bebe!

U no­vo­sad­skom po­ro­di­li­štu od pet­ka u 7 sa­ti do ju­če u isto vre­me ro­di­le su:

DE­VOJ­ČI­CE: Mir­ja­na Sa­mardžija, Ja­smi­na Ma­tić, Bi­lja­na Dra­žić, Du­ši­ca Sta­no­jev Ri­kić, Ta­nja Čo­kić, Mi­le­na Đo­kić, Bo­ja­na Lo­vas, Alek­san­dra Tu­len­čić, Di­a­na Pet­ko­vić i Na­ta­li­ja Elez iz No­vog Sa­da, Je­le­na Še­vo iz Pe­tro­va­ra­di­na, An­na Ko­lar Ines iz Ki­sa­ča, Želj­ka Kec­man iz Ka­ća, Rad­mi­la Sa­vo­vić i Iva­na Škva­rok iz Ve­ter­ni­ka, Zo­ri­ca Mi­li­no­vić iz Na­da­lja, Bo­ja­na Ja­ger iz Be­ške, Je­le­na To­mić iz No­vog Slan­ka­me­na, Dra­ga­na Ju­tić iz Sta­re Pa­zo­ve i Vla­di­sla­va Sa­bo iz Ža­blja.

DE­ČA­KE: Dra­ga­na Pe­nov, Ma­ja Ko­lar­ski, Je­le­na Mar­ti­no­vić, Je­le­na Ga­kić, Bo­že­na Lu­čić, Lju­bi­ca La­lić, Mi­na Ću­li­brk, Iva­na Bu­banj, Je­le­na Ilin, Sa­nja Đur­đe­vić, Mir­ja­na Mi­ljuš, Sa­nja Le­ma­jić, Mi­li­ca Ru­tonj­ski, Iva Đor­đe­vić, Iva­na Bi­bić, Je­le­na Dra­gić i Kri­sti­na Mar­ko­vić iz No­vog Sa­da, Sa­nja To­do­ro­vić iz Bu­kov­ca, Dra­ga­na Po­pov iz Ru­men­ke, Mir­ja­na Mi­o­lje­vić iz Pe­tro­va­ra­di­na, Sa­nja Je­lić iz Vr­ba­sa, Ve­ri­ca Er­ge­la­šev iz Sr­bo­bra­na, Smi­lja­na Te­o­fa­nov iz Rav­nog Se­la, Je­le­na Pav­ko­vić iz Srem­skih Kar­lo­va­ca, Ta­nja Ča­stvan iz Se­len­če, Dra­ga­na Kne­žić iz Šaj­ka­ša, Ana Mi­ja­tov iz Bač­kog Gra­di­šta, Sa­nja Mr­šić iz No­vih Le­di­na­ca, Isi­do­ra Ko­va­če­vić iz In­đi­je, Ve­sna Su­ba­šić iz Ki­kin­de, Sa­bi­na Ve­se­lo­vić iz Be­o­či­na i Jo­va­na Me­handžić iz Kr­če­di­na.

ČESTITAMO!!!

Oceni vest:
2
1

* Sva polja su obavezna

Pošalji fotografiju uz komentar (do 2MB)
 • Sanja

  pre 35 dana i 12 sati

  Koliko ste ih prodali I Koliko vam je umrlo? SRAM vas bilo????? Vas treba likvidisati sa ovog svijeta, svi koji ucestvuju u kradji beba!!!!! majke trazite Bebe da spavaju kod vas!!!!

  Oceni komentar:
  1
  2
 • Bog da vas sve stigne dok živim

  pre 35 dana i 5 sati

  Slažem se sa navedenim Sanja. Obično kradu drugorođeno ili trećerođeno.
  Moje dete sada ima 22 godine i radi u jednom tržnom lancu, ukradeno.
  Jevrejskog je prezimena a imena Predrag.
  Meni je saopšteno da je umrlo.
  Predala ga je viša sestra Ana Frank, koja je ubrzo umrla od kancera.
  Postavlja se pitanje, kako su dozvolili osobi sa kancerom mozga da radi na odelenju novorođenčadi?
  Verovatno je mislila da će svojoj drugarici nerotkinji učniti dobro delo.
  Problem nastaje kada neko, obično Romkinje, ostave svoju bebu njima na staranje, i pobegne.
  jer, za krađu i lanac zamene moraju imati telo.
  Sa ovim saučestvuje i neko iz Matičnog ureda kao i neko iz Patologije.
  Jedino moraju zadržati JMBG i ime.

  Oceni komentar:
  0
  2