Vreme danas: Svežije s pljuskovima, najviša dnevna u NS do 24°C

Vreme danas: Svežije s pljuskovima, najviša dnevna u NS do 24°C

U Srbiji će u subotu 7. jula biti sve­že i oblač­no uz če­stu po­ja­vu ki­še i krat­ko­traj­nih lo­kal­nih plju­sko­va. Vi­še ki­še bi­će u se­ver­nim pre­de­li­ma Sr­bi­je, a po­pod­ne i u cen­tral­nim.

Pro­seč­no se oče­ku­je od 10 do 20 lit/m2 ki­še, a lo­kal­no i do 50 lit/m2 usled ja­čih plju­sko­va. Ve­tar slab do ume­ren se­ve­ro­za­pad­ni. Pri­ti­sak oko nor­ma­le. Tem­pe­ra­tu­ra od 15 do 27 ste­pe­ni.

VOJ­VO­DI­NA: Sve­ži­je i oblač­ni­je uz če­stu po­ja­vu ki­še i krat­ko­traj­nih lo­kal­nih plju­sko­va. Pro­seč­no se oče­ku­je od 15 do 25 lit/m2 ki­še, a lo­kal­no i do 50 lit/m2 usled ja­čih plju­sko­va. Ve­tar slab do ume­ren se­ve­ro­za­pad­ni. Pri­ti­sak oko nor­ma­le. Tem­pe­ra­tu­ra od 16 do 25 ste­pe­ni.

NO­VI SAD: Sve­ži­je i pre­te­žno oblač­no uz ki­šu i krat­ko­traj­ne lo­kal­ne plju­sko­ve. Oče­ku­je se pro­seč­no od 15 do 20 lit/m2 ki­še. Ve­tar ume­ren se­ve­ro­za­pad­ni. Pri­ti­sak oko nor­ma­le. Tem­pe­ra­tu­ra od 16 do 24 ste­pe­na Cel­zi­ju­sa.

NA­RED­NIH DA­NA: U ne­de­lju na se­ve­ru sun­ča­ni pe­ri­o­di, a po­vre­me­na ki­ša je mo­gu­ća u cen­tral­nim i ju­žnim pre­de­li­ma Sr­bi­je. Pr­vih ne­ko­li­ko da­na idu­će sed­mi­ce pri­jat­ne tem­pe­ra­tu­re: od 23 do 28 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa uz pro­men­lji­vo vre­me sa sun­ča­nim pe­ri­o­di­ma i po­vre­me­nom po­ja­vom ki­še i krat­ko­traj­nih lo­kal­nih plju­sko­va.

Oceni vest:
1
0

* Sva polja su obavezna

Pošalji fotografiju uz komentar (do 2MB)

Ovaj članak još uvek nije komentarisan