PODBARA

 Locirana u Almaškom kraju, Podbara spada u jedan od najstarijih delova grada. Priču o Podbari i Salajci treba započeti osvrtom na Almaški kraj, budući da obuhvata delove oba kvarta. Smešten između Saborne i Almaške crkve, 1718. godine ovaj kraj biva naseljen srpskim porodicama iz sela Almaš.

Naselje Almaš na mapi 1716-1717 / Foto: sr.wikipedia.org

Poznato još i kao Ajmaš ili Aljmaš, nekadašnje srpsko komorsko naselje u Bačkoj postojalo je do prve polovine 18. veka. Bilo je smešteno na Almaškoj bari između Temerina, Nadalja i Gospođinaca, a prema popisu stanovništva iz 1715. godine u selu je živelo svega 20 srpskih porodica.

 Almaška crkva je sagrađena i osvećena 1797. godine, a potpuno završena 1808. i ona je najveća pravoslavna crkva u Novom Sadu.

Foto: zzspgns.rs

Foto: destinacijeusrbiji.rs

 U ovom delu grada smeštena je i nova zgrada Matice srpske, najstarije književne, kulturne i naučne institucije osnovane davne 1826. godine u Pešti, u vreme oslobađanja Srbije od viševekovne turske vlasti.

Foto: Srđan Srđanov

Foto: Srđan Srđanov

 

 Podbara ima dve osnovne škole, „Đura Daničić“ i „Ivan Gundulić“, srednju saobraćajnu školu „Pinki“ i adventistiĉku gimnaziju „Živorad Janković“ sa domom uĉenika.

FunFact: Ulica Zlatne Grede koja se nalazi u ovom delu grada, ujedno je i ulica sa najvišom nadmorskom visinom u Novom Sadu. Izgrađena je na dugačkoj gredi koja je izdignuta iznad okolnog zemljišta i Dunav je nije plavio – zato je i nazvana zlatnom. Ovo je, inače, rodna ulica velikog pesnika Jovana Jovanovića Zmaja. Na desnoj strani, iza Platoneuma, gde je sada gimnastička dvorana Zmaj Jovine gimnazije, nalazila se rodna kuća velikog pesnika. Spomen-ploča na fasadi obeležava ovo mesto.

 Riblja pijaca, ujedno i pijaca sa najdužom tradicijom u gradu, u 19. veku služia je samo za snabdevanje građana svežom ribom, ali vremenom je poprimila karakteristike klasične pijace mešovite robe, poljoprivrednih proizvoda, mesa i naravno ribe. Po ugledu na velike evropske gradove (Veneciju, Rim, Barselonu, Marsej itd.) razvojni program predviđa pretvaranje Riblje pijace u montažno-demontažnu, kako bi se po završetku radnog vremena, prostor u jezgru centra grada oslobodio za druge aktivnosti.